Privacyverklaring

Als je gebruik maakt van onze diensten dan verwerken wij enkel mailgegevens. Wij verwerken je gegevens voor de volgende doelen:
– Voor het leveren van onze diensten en onderlinge communicatie.
– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.


Delen met anderen

Wij respecteren je privacy en zorgen er voor dat gegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, het leveren van ondersteuning of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Nieuwsbrief

Wij sturen je alleen nieuwsbrieven als je jezelf hiervoor aangemeld hebt of als je een gebruiker van onze diensten bent. Vraag je via de e-mail slechts informatie bij ons op, dan gebruiken wij jouw gegevens uiteraard niet om een nieuwsbrief naar te versturen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden.


Cookies

Wij gebruiken geen technische, functionele en analytische cookies die inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Wij maken geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers ASP Touch gebruiken. Verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), niet overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


Inzage, wijzigen, beperken, overdragen en verwijderen van uw gegevens

Je hebt onder andere het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Dit kun je zelf doen via de instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naaar touchevevents@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.


Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via support@inboxify.nl.


Gegevens die je in Inboxify opslaat

Naast de gegevens die wij van jou opslaan, sla je zelf ook gegevens op in Inboxify. Denk hierbij aan de persoonlijke gegevens van je klanten en de aanmeldingen voor je nieuwsbrief. Deze gegevens zijn natuurlijk jouw eigendom en wij zullen deze gegevens nooit verkopen of op een andere manier aan anderen beschikbaar stellen.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij raden je dan ook aan om deze pagina regelmatig te raadplegen zodat je altijd op de hoogte bent van de meest recente versie. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in april 2018.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegegevens

ASP Touch
touchevents@live.nl